Technika Basenowa

Posiadanie basenu, w którym woda będzie bezwzględnie czysta powoduje, że musi być ona poddawana szeregowi procesów oczyszczania takim jak: filtracja, koagulacja, dezynfekcja, korekta pH.

Zanieczyszczenia wody usuwane są z basenów metodami chemicznymi i mechanicznymi.

Do metod chemicznych należą: koagulacja, dezynfekcja, rozcieńczanie (dolewanie lub wymiana wody), do metod mechanicznych należą: filtracja, odkurzanie, odprowadzenie zanieczyszczeń z powierzchni lustra wody za pomocą przelewu i łapaczy ręcznych. Pod pojęciem uzdatniania należy rozumieć usuwanie z wody substancji i mikroorganizmów obniżających jakość wody, natomiast proces dezynfekcji służy do ograniczenia ilości mikroorganizmów przez ich likwidację.

Woda w basenie powinna odpowiadać wodzie naturalnej pitnej a jej przeźroczystość powinna być taka, aby można było zobaczyć całe dno.

Do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych stosuje się zestawy filtracyjne. Zestaw składa się z pompy obiegowej ssąco – tłoczącej wyposażonej w tzw. łapacz włókien oraz filtr piaskowy. Obsługa zestawu filtrującego polega na okresowym przepłukiwaniu złoża dzięki czemu wszystkie nagromadzone nieczystości odprowadzane są do kanalizacji. Wielkość zestawu filtrującego dobierana jest w zależności od wielkości basenu, jego przeznaczenia i obciążenia. Instalacja filtracyjna nie działa przez całą dobę, należy ją wyposażyć w urządzenie sterujące tak aby pracowała wyłącznie wówczas, gdy życzą sobie tego użytkownicy basenu.

Oprócz filtracji mechanicznej prawidłową jakość wody uzyskuje się dzięki uzdatnianiu metodami chemicznymi. Uzdatnianie chemiczne polega na trzech czynnościach: regulacji wartości pH, zapobieganiu rozwojowi glonów, dezynfekcji.

Dezynfekcję wody przeprowadza się za pomocą związków chlorowych, preparatami tlenowymi, za pomocą soli kuchennej lub przy użyciu ozonu. Najskuteczniejszą i sprawdzoną metodą dezynfekcji jest metoda chlorowa, jednakże w przypadku basenów halowych zaleca się używanie pozostałych metod ze względu na drażniący zapach chloru. Rozwój glonów ogranicza okresowe stosowanie odpowiednich środków glonobójczych. Prawidłowa wartość pH powinna się mieścić w granicach 7.0 do 7.4, taka wartość pH gwarantuje najbardziej skuteczne działanie środków uzdatniających. Utrzymanie właściwego poziomu pH należy zapewnić w sposób ciągły używając środka korygującego.

Prawidłowa cyrkulacja wody gwarantuje szybki i równomierny przepływ uzdatnionej wody w całym basenie, przy nieprawidłowej cyrkulacji wody występują w basenie tzw. „martwe strefy”, w których środki uzdatniania nie są doprowadzane w stopniu wystarczającym, a zanieczyszczenia nie są zadawalająco usuwane. Cyrkulacja wody basenowej powinna być tak dobrana, aby równomiernie rozprowadzać środki dezynfekcyjne w całym basenie.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje były dla Państwa pomocne.