Wentylacja Mechaniczna

Każdy dom, obiekt użyteczności publicznej lub budynek przemysłowy powinien mieć sprawny system wentylacji. Najczęściej stosowana jest wentylacja naturalna. Choć spełnia one swoje zadania, nie jest wystarczająca. Budując dany obiekt należy wziąć pod uwagę to, że zastosowanie wentylacji mechanicznej jest niezbędne.

W wentylacji mechanicznej wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu jednego lub kilku wentylatorów albo centrali wentylacyjnej.. Wentylacja mechaniczna może mieć wiele odmian zależnych od sposobu wymiany powietrza, kierunku ruchu powietrza w stosunku do wentylowanego pomieszczenia, różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

Zalety wentylacji mechanicznej:

RODZAJE WENTYLACJI
Wentylacja mechaniczna nawiewna

W wentylacji nawiewnej powietrze jest wtłaczane do pomieszczeń za pomocą wentylatorów, a odpływ odbywa się samoczynnie przez nieszczelności. Powietrze wtłaczane przez wentylator wytwarza nadciśnienie, które powoduje jednocześnie wypływ powietrza przez otwory na zewnątrz pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna wywiewna (wyciągowa)

Powietrze usuwane jest z pomieszczenia przez wentylatory wyciągowe, a dopływ powietrza odbywa się samoczynnie przez nieszczelności lub specjalne otwory. Wskutek intensywnego usuwania powietrza doprowadza się do wytworzenia podciśnienia, które powoduje dopływ powietrza z sąsiednich pomieszczeń. Do wentylatorów wywiewnych zalicza się takie urządzenia jak: okap kuchenny, wentylatory wyciągowe w łazienkach.

Wentylacja nawiewno-wywiewna

Jest to najwłaściwszy sposób wentylacji. Daje ona możliwość całkowitego spełnienia wymagań wentylacji, jako racjonalnego przepływu, wytworzenia podciśnienia lub nadciśnienia w pomieszczeniach. Biorąc także pod uwagę nowoczesne budownictwo, które skoncentrowane jest na doborze takich materiałów budowlanych, które ograniczają straty energetyczne budynku do minimum najwłaściwsze jest wykonanie instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła tzw. rekuperacji. Poniżej, w kilku słowach postaramy się przybliżyć Państwu to rozwiązanie.

REKUPERACA – ZASADA DZIAŁANIA
System wentylacyjny nawiewno – wywiewny z odzyskiem ciepła oparty na rekuperatorze zapewnia odzysk ciepła z powietrza, które w tradycyjnych systemach wentylacyjnych bezpowrotnie ucieka.

Świeże, chłodne powietrze zasysane jest poprzez czerpnię, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła centrali wentylacyjnej ogrzewając się w jego kanalikach od powietrza usuwanego z wnętrza budynku, a następnie nawiewane jest do pomieszczeń takich jak salon, sypialnia czy gabinet.

Identyczna ilość ciepłego, wilgotnego zużytego powietrza usuwana jest z łazienek i kuchni. Powietrze zużyte, przechodząc przez wymiennik, oddaje swoje ciepło do świeżego powietrza wchodzącego z zewnątrz nie mieszając się z nim. Cały proces przebiega praktycznie bezgłośnie i z minimalnym zużyciem energii.

Skuteczna wentylacja mechaniczna zapewnia ciągłą obecność w domu świeżego powietrza bez konieczności aktywnego przewietrzania. Przebywając w domu ten komfort rzeczywiście da się odczuć, odczuje go również nasza kieszeń, gdyż rekuperacja to nie tylko świeże powietrze, ale również znaczna redukcja kosztów ogrzewania.

System wentylacji mechanicznej oparty na rekuperatorze zastępuje kominy wentylacji grawitacyjnej, konieczne natomiast jest pozostawienie kominów spalinowych do pieca i kominka.

Poniżej kilka informacji, które mogą pomóc Państwu w podjęciu decyzji o wykonaniu instalacji nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła.

OSZCZĘDNOŚCI

 1. Niższe koszty ogrzewania domu,
 2. Możliwość zmniejszenia rozmiarów grzejników i mocy pieca grzewczego ,
 3. Budynek jest energooszczędny (lepszy współczynnik energooszczędności w świadectwie energetycznym).
 4. Możliwość rezygnacji z budowy drogich kominów do wentylacji grawitacyjnej.
 5. Możliwość rezygnacji z droższych okien z nawiewnikami i mikrowentylacją.
 6. Podwyższenie standardu budynku (łatwiejsza późniejsza sprzedaż).

ZDROWIE

 1. Brak niebezpiecznych dla zdrowia przeciągów (nie ma potrzeby przewietrzania poprzez naprzeciwległe otwarcie okien).
 2. Budynek z wentylacją mechaniczną jest przewietrzany w każdych warunkach (niezależnie od warunków atmosferycznych).
 3. Nawiewane powietrze jest filtrowane (mniej alergenów i pyłów w domowym powietrzu).
 4. Lepsze samopoczucie przez całą dobę dzięki mniejszej zawartości CO2 w powietrzu.

KOMFORT KLIMATYCZNY

 1. Oddychamy tylko świeżym powietrzem: rekuperacja dostarcza świeże powietrze i usuwa zużyte.
 2. Rekuperacja obniża zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym.
 3. Możliwość montażu gruntowego wymiennika ciepła (dodatkowe chłodzenie latem i jeszcze większa sprawność rekuperatora zimą).
 4. Brak zaparowanych okien i luster (nawet podczas kąpieli!).
 5. Możliwość aktywnego przewietrzenia domu nie tylko podczas czy po przyjęciu, ale również w trakcie przygotowywania intensywnie pachnących potraw.
 6. Brak komarów, much i innych insektów oraz zdecydowanie mniej kurzu w domu.
 7. Ciągły dostęp do świeżego powietrza (również zimą) bez wychładzania domu.
 8. Możliwość odcięcia się od hałasu panującego na zewnątrz (nie ma konieczności otwarcia okien).

W swojej ofercie posiadamy urządzenia wiodących firm takich jak: Dospel, Pro-Vent, System-Air, VTS, VBW, Venture Industries i inne, co pozwala nam przygotować odpowiednią ofertę dla każdego, nawet najbardziej wymagającego klienta.